30 06
NOĆNI RECEPCIONER (m) - HOTEL 3* & HOTEL 4* - CRIKVENICA
Crikvenica

Opis

HOTEL 3* & HOTEL 4* - CRIKVENICA

➡️ NOĆNI RECEPCIONER (m) - 2 djelatnika, HR papiri!

Osnovica plaće: od 895 EUR + zakonski dodaci (smjenski rad, rad vikendom i blagdanom, od 100 do 150 EUR/mj.) + sezonske nagrade (5, 6, 7, 8, 9 mj. - od 100 do 200 EUR/mj.) + preraspodjela radnih sati
Radno vrijeme: 8 h, 1 slobodan dan
Osiguran smještaj i prehrana, prijava na puno radno vrijeme!
SEZONSKI POSAO

BRZA PRIJAVA: https://posaouturizmu.hr/brzaprijava/
Ostale informacije: info@posaouturizmu.hr

BRZA PRIJAVA

Uvjeti

Traženo iskustvo osoblja Iskustvo do godinu dana
Educiranost osoblja Kvalificirana osoba
Potrebna vozačka dozvola Nije potrebna
Znanje stranih jezika Engleski jezik
Dodatna znanja i vještine

Ostalo

Osiguranost smještaja Grupni smještaj
Naknada za prijevoz Da
Hranarina Da

Poslodavac